Magyarországi értékesítésre vonatkozó Általános szerződési feltételek

1. Általánosságok

1.1. A Hermi d.o.o. cég (a továbbiakban: Hermi d.o.o. vagy Eladó) minden ajánlatára, illetve eladásaira vagy termékértékesítéseire az alábbi feltételek vonatkoznak.

1.2. A vevő feltételei vagy egyéb feltételek csak akkor érvényesek, ha azokat a Hermi d.o.o. írásban megerősítette.

1.3. A szóbeli megállapodás csak akkor érvényes, ha azt a Hermi d.o.o. írásban megerősítette. Faxon vagy e-mailben küldött megerősítéseink, visszaigazolásaink szintén írásos visszaigazolásnak minősülnek.

1.4. A Hermi d.o.o. Általános szerződési feltételeiből egy adott rendelkezés módosítására vonatkozó külön megállapodás nem érinti a jelen feltételek egyéb pontjainak vagy rendelkezéseinek érvényességét.

1.5. A vevő vagy vásárló a megrendelés leadásakor, de legkésőbb az áru átvételekor, elfogadja és tudomásul veszi a Hermi d.o.o. Általános szerződési feltételeit.

1.6. Az Általános szerződési feltételek kizárólag a Hermi d.o.o. anyag- és termékértékesítéseire vonatkoznak

2. Ajánlatok és rendelések

2.1. Az eladó ajánlatai nem kötelező érvényűek. A vevő megrendelése az eladóra nézve kötelező érvényű az írásos visszaigazolást követően.

2.2. Az ajánlathoz csatolt vázlatok, műszaki rajzok és egyéb mellékletek vagy dokumentumok csak abban az esetben kötelezőek a cégünkre nézve, ha azokat a megrendelésben kifejezetten feltüntetik. Ezeket a mellékleteket vagy dokumentumokat kizárólag a vevő személyes használatára szánjuk, és az eladó írásos engedélye nélkül nem reprodukálhatók vagy nem tehetők harmadik fél számára hozzáférhetővé.

2.3. Megrendelés lemondása esetén az ügyfél köteles megtéríteni a HERMI-nek az adott megrendeléssel kapcsolatban a lemondás időpontjáig felmerült összes költséget.

2.4. Amennyiben az ügyfél szeretné lemondani a megrendelést, azt a megrendelésben meghatározott határidőn belül teheti. Ellenkező esetben a Hermi d.o.o. saját belátása szerint meghatározhat szállítási határidőt, vagy akár eltekinthet a fennmaradó áruk leszállításának kötelezettségétől. A fizetési időszak az áru kiszállításának napján kezdődik.

3. Árpolitika

3.1 Az eladó árai, hacsak másként nincs feltüntetve, EXW (Ex Works) Hermi d.o.o., Celje-re értendők, és tartalmazzák a csomagolás és az áru szállításra való előkészítésének költségeit is. Az árak nettó árak és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

3.2 Az árakat az eladó előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.

3.3 A megadott ár a vásárlás időpontjában érvényes, és a megrendelés visszaigazolását követően az eladó a 3.2 pontban foglaltaktól függetlenül már nem módosíthatja azt.

3.4 Az esetleges árengedményekről minden egyes megrendelés esetén írásban kell megállapodni.

4. Fizetési feltételek

4.1 A fizetési határidő a számlán van feltüntetve. Késedelmes fizetés esetén az eladó fenntartja a jogot, hogy törvényes késedelmi kamatot számoljon fel a késedelem napjától a fizetésig, és jogot formál a fizetés behajtásával kapcsolatban felmerülő összes költségre is.

4.2. Külföldi vevőkkel megkötött üzletek esetén az egyedi megrendelésre vonatkozó fizetési feltételek az ajánlatban és a beérkezett megrendelés visszaigazolásában is részletezve vannak.

4.3. Új külföldi vásárlóknál az első három rendelés esetén száz százalékos előleget kell fizetni a kiállított pro forma számla alapján, az áruszállítás előtt.

5. Szállítási idő és áruszállítás

5.1. A szállítási határidő a megrendelés Hermi d.o.o. általi visszaigazolása után lép érvénybe

5.2. Az eladó az árut a vevőnek az Incoterms 2020-nak megfelelően EXW (Ex Works) eladói raktár áron adja el.

5.3. A szállítási határidő vagy a kiszállítási dátum az a nap, amikor az árut az eladó raktárából feladták, vagy az a nap, amikor a vevő átvette az árut az eladó raktárából. Az áru feladásának minősül az áru fuvarozónak történő átadása is.

5.4. Fenntartjuk a jogot az áruk részenként történő kiszállítására.

5.5. A visszaigazolt szállítási határidő meghosszabbítható a vevő megrendelésének utólagos változása (áru mennyisége, műszaki jellemzői stb.) esetén, illetve olyan körülmények felmerülése esetén, amelyekre a Hermi d.o.o.-nak nincs hatása, azaz vis maior esetén. Vis maior alatt értjük a szállítási határidők meghosszabbodását az eladó vagy szállítója gyárában bekövetkezett nagyobb géphibák, sztrájkok, természeti és egyéb katasztrófák, hadiállapot és hasonlók miatt. Vis maior alatt értjük továbbá a beszállítóink szállítmányainak jelentős késését az alvállalkozóik szállítási késedelme miatt. Ilyen esetekben a szállítási határidőt a vis maior időtartamával és az eladónál vagy szállítójánál a gyártás újraindításához szükséges idővel lehet meghosszabbítani.

5.6. Külföldről leadott megrendelés esetén a megrendelt áru kiszállítása a tényleges szállítási költségen történik, amely a vevőt terheli.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1 Az áruk a Hermi d.o.o. tulajdonában maradnak a teljes vételár kifizetéséig.

7. Panaszok

7.1 Minden, az átvett áru nem megfelelőségével vagy sérülésével kapcsolatos panaszt az áru átvételétől számított 8 napon belül kell benyújtani. Ha a panaszt a Hermi d.o.o. elismeri, és megerősíti, ingyenes árucsere történik a Hermi d.o.o. költségén.

8. Bizalmas és egyéb információk védelme

8.1 A vevő vagy ügyfél - azon alkalmazottait kivéve, akik kötelesek a jelen rendelkezéseket betartani - nem adhatja át semmilyen természetes vagy jogi személynek azokat a bizalmas vagy más információkat, amelyeket az eladóval az üzleti együttműködés kialakításáról és megvalósításáról folytatott tárgyalások során megszerez, és eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, nem terjesztheti, nem teheti közzé és nem használhatja fel más célra a bizalmas információkat.

8.2 Az ügyfél vállalja, hogy a bizalmas információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozása érdekében ésszerű gondossággal jár el, és semmi esetre sem kisebb gondossággal, mint amennyit a saját legbizalmasabb információinak védelme érdekében tesz.

9. Joghatóság

9.1 A vásárló az eladótól történő megrendelésével vagy vásárlásával egyidejűleg vállalja és kijelenti, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket maradéktalanul megismerte, és elfogadja azok valamennyi rendelkezését.

9.2 Minden vitás kérdés elbírálása a szlovén jogszabályok alapján történik. Az illetékes bíróság a Celjei Körzeti Bíróság.

Website name

Kapcsolat

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenia